پات رو بنداز رو پات و هی اینستا رو چک کن.
“اِ کی پست گذاشتم؟”
“چه استوری خوبی گذاشتم!”
“آ فالوئرا چقدر زیاد شدن!”
همین‌طوری فقط چک کن ببین چه پیجی برات می‌چرخونیم.
“زدن”ِ پیج کاری نداره، ولی “چرخوندن”ِش خیلی کار داره!


5 + 2 = ?

00 - طراحی و خلاقیت