اگه میخوای تو ذهن مشتری بمونی …
باید یه نماد از خودت داشته باشی که نشون دهنده ویژگیهای تو باشه
باید هر چیزی که از تو میبینه امضات پاش باشه !
کلا ً باید واسه خودت یه سبک رو انتخاب کنی
وقتی هر کی هر جایی اونو دید بفهمه  تویی!

1 + 1 = ?

00 - طراحی تبلیغاتی